Logo linking to Home Page

Situaţii de urgenţă

Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi miros de gaz?

Nu intraţi în panică!

Nu manevraţi intrerupătoarele electrice şi evitaţi folosirea telefoanelor mobile!

Deschideţi uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor!

Nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!

Evacuaţi imediat încăperea sau clădirea!

Apelaţi imediat, din exteriorul clădirii, numerele de urgenţă 0259-373928, 0800-800575 sau 0752-079063.