Logo linking to Home Page

Schimbarea furnizorului

SALGAZ S.A. furnizează gaze naturale, asigurând atât gazele naturale din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare cât şi serviciile de distribuţie şi transport. În cazul in care consumatrul doreşte să achiziţioneze gazele naturale de la un alt furnizor atunci Salgaz SA va asigura doar serviciul de distribuţie a gazelor naturale. În acest sens, consumatorul sau viitorul furnizor trebuie să aibă încheiat un contract de distribuţie a gazelor naturale cu Salgaz SA.

Lista furnizorilor de gaze naturale poate sa fie gasita aici anre.ro


Paşii urmat pentru consumator la schimbarea furnizorului.

Odată ce clientul a ales noul furnizor, acesta trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Încheirea cu noul furnizor a contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale (cu sau fără servicii incluse), care va intra în vigoare doar după minim 21 de zile de la depunerea adresei de denunţarea unilaterală a contractului de vânzare-cumparare a gazelor naturale în vigoare, încheiat cu Salgaz SA .
În cazul în care consumatorul va încheia un contract de vânzare-cumparare a gazelor naturale cu servicii incluse, noul furnizor se va ocupa de perfectarea contractelor pentru prestarea serviciilor de distribuţie şi transport necesare.
În cazul în care consumatorul va încheia contractul de vânzare-cumparare a gazelor naturale fără servicii incluse, acesta trebuie să solicite încheierea unui contract de distribuţie cu Salgaz S.A. şi un contract de transport cu SNTGN Transgaz.

2. Notificarea clientului Salgaz SA intenţia de denunţarea unilaterală a contractului încheiat cu acesta, începând cu data la care intră în vigoare contractul încheiat cu noul furnizor. Aceasta notificare, trebuie sa respecte termenul de notificare de trei săptămâni prevăzut de regulamentul de furnizarea a gazelor naturale.

3. Clientul trebuie să se asigure că a îndeplinit toate obligaţiile de plată faţă de Salgaz SA, decurgând din executarea contractului pâna la momentul în care denunţarea unilaterală devine efectivă.

 

4. Clientul trebuie să solicite atât Salgaz SA, cât şi noului furnizor, determinarea indexului contorului în ziua în care se produce schimbarea furnizorului, asigurându-va astfel că nu vor exista neînţelegeri cu privire la cantităţile cuprinse în ultima factură emisă de actualul furnizor, respectiv prima factură a noului furnizor..