Logo linking to Home Page

Schema de compensare pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

 

Stimați Clienți!

Societatea Salgaz S.A., vă informează că prin Legea 259/29 octombrie 2021 a fost aprobată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (noiembrie 2021 - martie 2022).

De asemenea, prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr.1155/ 25 noiembrie 2021, Ordinul Ministerului Energiei nr.1240/ 25 noiembrie 2021, Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1480/ 26 noiembrie 2021 a fost aprobată procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Din nefericire, începând cu data de 26.11.2021, societatea  Salgaz S.A., nu mai poate furniza gaze naturale ți Autoriatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a desemnat ca și Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) societatea ENGIE ROMANIA S.A. care preia automat furnizarea gazelor naturale clienților finali din portofoliul societății noastre.

În consecință, societatea Salgaz S.A. va factura, consumul de gaze naturale a clienților până în data de 25.11.2021, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru a beneficia de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă vor trebui să depună o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Modelul de cerere/declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.8 din procedura sus menționată.

Cererea, însoţită de declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), se poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declaraţiei, cererea nu poate fi luată în considerare. Prin excepţie, pentru luna noiembrie 2021, cererea poate fi depusă şi în luna decembrie 2021.

Modalităţile de depunere de către beneficiari - clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă a cererilor, sunt:
- la registratura societății: Jud. Bihor, Loc. Salonta, Str. Ion Creangă, Nr.18
- pe adresele de e-mail a societății, office@salgaz.ro, salgazsalonta@yahoo.com
- prin fax, la nr. 0259 373 786.

 

LEGE nr. 259 din 29 octombrie 2021

ORDIN nr. 1155 din 25 noiembrie 2021