Logo linking to Home Page

Prețuri si tarife

clienți non casnici

Incepand cu data de 26.11.2021, SALGAZ S.A. nu furnizeaza gaze naturale.

 

 

Tarifele reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale al S.C. SALGAZ S.A. începând cu 01.03.2023 conform Ordinul A.N.R.E. nr.140/2015.

 

Nr. Crt. SERVICII Tarif fără TVA TVA 19% TOTAL Tarif cu TVA
1 1. Tarif reglementat aferent activităţii de emitere a avizelor referitoare la SD 145.90 27.72 173.62
2 2. Tarife reglementate aferente activităţii de punere în funcţiune a IU aparţinând clienţilor finali      
2.1. Punere în funcţiune a IU aparţinând clienţilor finali, fără montare contor 39.78 7.56 47.34
2.2. Punere în funcţiune a IU aparţinând clienţilor finali, cu montarea contorului      
2.2.1. cu debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25m3/h 67.99 12.92 80.91
2.2.2. cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 mc/h şi mai mic sau egal cu 160 mc/h 113.97 21.65 135.62
2.2.3. cu un debit de gaze naturale mai mare de 160 mc/h şi mai mic sau egal cu 650 mc/h 149.16 28.34 177.50
2.2.4. cu debit de gaze naturale mai mare ca 650 mc/h 233.65 44.39 278.04
3 3. Tarife reglementate aferente activităţii de deplasare a unei echipe tehnice la locul de consum      
3.1. Acordare de consultanţă tehnică privitoare la SD 92.36 17.55 109.91
3.2. Citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale 60.67 11.53 72.20
3.3. Demontarea şi/sau remontarea echipamentului/sistemului de măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice a acestuia      
3.3.1. cu debit de gaze naturale mai mic sau egal cu 25m3/h 67.26 12.78 80.04
3.3.2. cu un debit de gaze naturale mai mare de 25 mc/h şi mai mic sau egal cu 160 mc/h 111.27 21.14 132.41
3.3.3. cu un debit de gaze naturale mai mare de 160 mc/h şi mai mic sau egal cu 650 mc/h 148.44 28.20 176.64
3.3.4. cu un debit de gaze naturale mai mare 650 mc/h 224.30 42.62 266.92
3.4. Deviz de cheltuieli pentru stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD Conform deviz
4 4. Tarife reglementate aferente activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie      
4.1. Întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, fără ridicarea echipamentelor/sistemelor de măsurare 68.58 13.03 81.61
4.2. Întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, cu ridicarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit de gaze mai mic sau egal cu 25 mc/h. 76.72 14.58 91.30
4.3. Întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, cu ridicarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit de gaze mai mare de cu 25 mc/h şi mai mic sau egal cu 650mc/h.      
4.3.1. Întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, cu ridicarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit de gaze mai mare de cu 25 mc/h şi mai mic sau egal cu 160mc/h. 122.03 23.19 145.22
4.3.2. Întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, cu ridicarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit de gaze mai mare de cu 160 mc/h şi mai mic sau egal cu 650mc/h. 157.23 29.87 187.10
4.4. Întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, cu ridicarea echipamentelor/sistemelor de măsură cu debit de gaze mai mare de 650mc/h. 241.73 45.93 287.66
5 5. Tarif reglementat aferent activităţii de eliberare de copii după documentaţia tehnică privitoare la IU a clientului final, fişele de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale IU şi/sau după avizul/avizul de principiu 18.73 3.56 22.29
6 6. Deviz de cheltuieli pentru stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de debranşare a clienţilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare Conform deviz
7 7. Deviz de cheltuieli pentru stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de modificare a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale prin deviere, la cererea solicitantului Conform deviz

 

Devize de cheltuieli:

- pentru stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD aici.
- pentru stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii conexe de debranşare a clienţilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare poate fi vizualizată aici.
- pentru stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii conexe de modificare a obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ, respectiv a solicitantului poate fi vizualizată aici.

 

*extras din Ordinul ANRE nr.140/2015*
ART. 4
    Sunt considerate activităţi conexe următoarele activităţi prestate de OSD la cererea solicitantului:
    a) emiterea avizelor referitoare la SD, conform prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
    b) punerea în funcţiune a IU, aparţinând clienţilor finali din zonele delimitate pentru care deţine licenţa de operare;
    c) deplasarea unei echipe tehnice:
    (i) la locul de consum, cu excepţia situaţiilor legate de funcţionarea în condiţii de siguranţă a IU sau a SD;
    (ii) pentru asistenţă la lucrările edilitare din zona de siguranţă şi de protecţie a SD;
    d) întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport şi de sistem/operatorului de distribuţie, după caz;
    e) eliberarea de copii după documentaţia tehnică privitoare la IU a clientului final, fişele de evidenţă a verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale IU şi/sau după avizul/avizul de principiu, deţinute de către OSD;
    f) debranşarea clienţilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare;
    g) modificări ale obiectivelor SD prin deviere, la cererea clientului final sau a unui terţ.


Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor finali conform Ordinul A.N.R.E. nr. 58/2022

 

Categoria de clienți

Consum anual de gaze naturale (MWh)

Lei/MWh

Minim

Maxim

C.1

 

≤ 280

34,54

C.2

> 280

≤ 2800

30,90

C.3

> 2800

≤ 28000

24,85

 

Ordinul A.N.R.E. nr. 58 din 29 martie 2022 publicat in monitorul oficial 310/30.03.2022.

 

 

Tarife prestări servicii nereglementate efectuate de S.C. SALGAZ S.A.

 

Nr. Crt.

SERVICII

Tarif fără TVA

TVA 19%

TOTAL Tarif cu TVA

 

Verificări şi revizii tehnice periodice a instalaţilor de utilizare

 

 

 

 

Consumatori casnici

 

 

 

 

a) verificare tehnică lei/pct de ardere

49,65

9,43

59,08

 

b) revizie tehnică lei/pct de ardere

67,54

12,83

80,37

 

Consumatori noncasnici

 

 

 

 

a) verificare tehnică lei/ora

133,07

25,28

158,35

 

b) revizie tehnică lei/ora

166,84

31,70

198,54

 

Tarif pentru detectarea scăpărilor de gaze conducte lei/km

68,55

13,02

81,57

 

Copii Xerox Lei/pagină

0,53

0,1

0,63

 

Eliberarea adeverinţelor pentru terţi

8,06

1,53

9,59

 

Tarif încheiere contract casnici

17,74

3,37

21,11

 

Tarif încheiere contract ag.economici

17,74

3,37

21,11

 

Reparaţii la instalaţiile de utilizare cu debit total instalat ≤16mc/h (lei / 1/2h /angajat)

27,42

5,21

32,63

 

Tarif pentru înlocuire teu coloană: 3/8"-1"

109,68

20,84

130,52

 

Tarif pentru înlocuire niplu rupt în teu coloană: 3/8"-1/2"

109,68

20,84

130,52

 

Tarif pentru înlocuire racord maşină de aragaz

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru înlocuire holender: 3/8"-1/2"

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru înlocuire garnitură holender

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru refacere înfiletări racord maşină de aragaz

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru revizie maşina de aragaz (ungere robinet, curăţire arzătoare, reglare)

109,68

20,84

130,52

 

Tarif pentru înlocuire robinet cană: 3/8"-1"

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru intercalarea robinet cană pe conductă:

 

 

 

 

a) 1/2"-1"

54,84

10,42

65,26

 

b) 1 1/4"-2"

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pt.înlocuirea unor porţiuni de instalaţie până la 10m prin sudare:

 

 

 

 

a) 3/4"-1"

109,68

20,84

130,52

 

b) 1 1/4"-2"

109,68

20,84

130,52

 

Tarif pt.înlocuirea unor porţiuni de instalaţie până la 10m prin înfiletare:

 

 

 

 

a) 3/8"-1/2"

109,68

20,84

130,52

 

b) 3/4"-1"

109,68

20,84

130,52

 

Tarif pentru vopsirea instalaţiei de utilizare (lei/h/angajat)

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru înlocuire arzător gaze naturale pentru uz casnic Q 0,4-2 mc/h (lei/h)

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru montat-demontat maşina de aragaz

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru înlocuire racord flexibil centrală termică

54,84

10,42

65,26

 

Tarif pentru montat-demontat convector

54,84

10,42

65,26

 

Tarif deplasare *

109,68

20,84

130,52

 

* Tariful se va percepe când echipa Salgaz s-a deplasat pentru prestarea unui serviciu, dar din motive aflate în afara controlul acesteia, realizarea serviciului nu a fost posibilă

 

Notă: Materialele folosite se facturează separat.

 

 

 

 

 

Arhiva Preturi si Tarife clienti non casnici.