Logo linking to Home Page

Legi si Ordine aplicabile sectorului de gaze naturale


ORDIN nr. 179 din 16 decembrie 2015  
pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

 

ORDIN nr. 140 din 16 septembrie 2015  
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015  
privind Codul fiscal (TITLUL VIII - Accize şi alte taxe speciale)

 

ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015  
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

 

ORDIN nr. 107 din 22 octombrie 2014  
pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate

 

ORDIN nr. 106 din 22 octombrie 2014  
privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

 

ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013  
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice

 

ORDIN nr. 35 din 5 iunie 2013  
pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei

 

ORDIN nr. 15 din 27 martie 2013  
privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

 

ORDIN nr. 5 din 5 februarie 2013  
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei gazelor naturale

 

ORDIN nr. 42 din 12 decembrie 2012  
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali

 

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012  
energiei electrice şi a gazelor naturale

 

ORDIN nr. 32 din 30 august 2012  
pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

 

Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie 
HG nr.1043/2004 privind Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie

 

Legea nr. 571/2003 
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare.
(Partea VII cu privire la accize)

 

Contract-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici
Ordin nr. ­­­77/10.09.2009 privind aprobarea contractelor – cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale 

 

Regulamentul privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale
ORDIN nr. 96 din 25.06.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.

 

Standardele de performanţă
ORDIN nr. 162 din 26 noiembrie 2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale.

 

DECIZIE nr. 1.361 din 13 decembrie 2006
privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanta pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale şi ORDIN nr. 37 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale