Logo linking to Home Page

Legi si Ordine aplicabile sectorului de gaze naturale

 

ORDIN nr. 131 din 19 octombrie 2022
Publicat in Monitorul Oficial partea I nr. 1045 din 28.10.2022.

 

ORDIN nr. 7 din 23.02.2022
Publicat in MONITORUL OFICIAL Partea I nr. 196/28.02.2022 forma consolidata din 23.03.2023.

 

ORDIN nr. 2 din 18.01.2023
Publicat in MONITORUL OFICIAL Partea I nr. 67 din 26.01.2023 pentru modificarea si completarea normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

 

ORDIN nr. 1155/1240/1480 din 2021
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1143 din 27 noiembrie 2021.
Pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021.


LEGE nr. 259 din 29 octombrie 2021
Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".

 

ORDIN ANRE nr. 83 din 30 iunie 2021
Standard de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

 

ORDIN ANRE nr. 18 din 10 martie 2021
pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

 

ORDIN ANRE nr. 128 din 24 iunie 2020
Procedura privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

 

ORDIN ANRE nr. 27 din 23 martie 2020
pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate.

 

ORDIN ANRE nr. 234 din 20 decembrie 2019
pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final.

 

ORDIN ANRE nr. 42 din 21 martie 2018
Standard de performanță pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale. 

 

ORDIN ANRE nr. 97 din 25 mai 2018
Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale.

 

ORDIN ANRE nr. 29 din 28 iunie 2016
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali.

 

ORDIN nr. 179 din 16 decembrie 2015
pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

 

ORDIN nr. 140 din 16 septembrie 2015
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015
privind Codul fiscal (TITLUL VIII - Accize şi alte taxe speciale).

 

ORDIN nr. 16 din 18 martie 2015
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

 

ORDIN nr. 106 din 22 octombrie 2014
privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

 

ORDIN ANRE nr. 61 din 2 august 2013
Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale.

 

ORDIN ANRE nr. 16 din 27 mai 2013
Codul rețelei pentru sistemul național de transport al gazelor naturale.

 

ORDIN nr. 38 din 12 iunie 2013
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi acreditarea societăţilor prestatoare de servicii energetice.

 

ORDIN nr. 15 din 27 martie 2013
privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale.

 

ORDIN nr. 5 din 13 februarie 2013
pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei gazelor naturale.

 

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale.

 

ORDIN nr. 32 din 30 august 2012
pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

 

ORDIN ANRE nr. 62 din 24 iunie 2008
Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România. 

 

Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie
HG nr.1043/2004 privind Regulamentul de acces la sistemul de distribuţie.

 

Legea nr. 571/2003
Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare (Partea VII cu privire la accize).

 

Contract-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici
Ordin nr. ­­­77/10.09.2009 privind aprobarea contractelor – cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

 

Regulamentul privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale
ORDIN nr. 96 din 25.06.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale.

 

DECIZIE nr. 1.361 din 13 decembrie 2006
privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanta pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale şi ORDIN nr. 37 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale.

 

Arhiva Legi si Ordine aplicabile sectorului de gaze naturate.