Logo linking to Home Page

Facturarea în unităţi de energie (lei/Mwh)


Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula:

E=Vb * Hs

unde:
E - energia gazelor naturale exprimat în kWh
Vb - volumul de gaze naturale măsurat în mc
Hs - puterea calorifică superioară exprimat în kWh/mc
 
 

Începând cu 1 iulie 2008 în România se introduce facturarea în unităţi de energie (lei/Mwh) aliniindu-se astfel la standardele şi legislaţia europeană :

      1. Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/55/CE
      2. Legea gazelor 351/2004, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 123/2012 
      3. Decizia ANRGN 664/2004 privind Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzaţionate pe piaţa en-gros
      4. Codul fiscal.

Pentru exprimarea preţurilor şi tarifelor în unităţi de energie, începând cu 1 Iulie 2008, s-a utilizat puterea calorifică superioară medie ponderată, care sa obţinut din tabelul următor:                                             

Luna

Puterea Calorifica Superiară (kWh/mc)

Ianuarie 2007

10,530

Februarie 2007

10,520

Martie 2007

10,520

Aprilie 2007

10,430

Mai 2007

11,080

Iunie 2007

10,460

Iulie 2007

10,518

August 2007

10,187

Septembrie 2007

10,332

Octombrie 2007

10,557

Noiembrie 2007

10,527

Decembrie 2007

10,521

Ianuarie 2008

10,527

Februarie 2008

10,512

Martie 2008

10,512

Aprilie 2008

10,522

Putere calorifică medie ponderată, 
utilizată pentru exprimarea preţurilor şi tarifelor în unităţi de energie,
începând cu data de 1 Iulie 2008 (kWh/mc)

10,521936

 

Din 01.01.2009 se publica zilnic valorile puterii calorifice superioare fiecarei localitati Conf. Ord.125/04.11.2008.