Logo linking to Home Page

Eficienţă Energetică

Eficienţa energetică urmăreşte reducerea costurilor ecologice, economice şi sociale induse de producţia, transportul şi consumul de energie. Măsurile de eficienţă energetică nu înseamnă doar economii în bugetul consumatorilor ci şi o atitudine responsabilă pentru folosirea eficientă a resurselor.
         

Vă propunem câteva măsuri eficiente care vă pot reduce costurile cu încălzirea. 
Astfel vă veţi bucura de confort şi căldură fără ca bugetul dumneavoastră să fie afectat de valoarea facturii de gaz.

Măsuri simple şi practice

Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive (tip purfix). În cazul ferestrelor cu tâmplărie de lemn şi sticlă simplă, pierderile de căldură prin spaţiile neizolate pot reprezenta mai mult de 30% din totalul pierderilor de căldură în sezonul rece.
Asiguraţi-vă de funcţionarea optimă a aparatelor consumatoare de gaz. Solicitaţi sprijinul instalatorilor autorizaţi pentru reglarea arzătoarelor, verificarea filtrelor de apă şi a depunerilor de calcar pe conducte, astfel încât să evitaţi consumul excesiv de gaze naturale.
Reglaţi temperatura din locuinţa dumneavoastră în funcţie de confortul dorit. În spaţiile unde nu desfăşuraţi activităţi zilnice, vă recomandăm reglarea unei temperaturi mai scăzute.
Deschideţi larg ferestrele pe perioade scurte de timp astfel încât spaţiile să se aerisească şi să se încălzească mai repede. Pierderile de căldură sunt mai mari dacă lăsaţi ferestrele întredeschise pe perioade lungi de timp.
Asiguraţi-vă că radiatoarele nu sunt acoperite de perdele sau alte obiecte, pentru a nu îngreuna schimbul de căldură între radiator şi aerul ambiental şi aerisiţi caloriferele de câte ori este cazul.

Folosirea apei calde

Setaţi din centrala termică o temperatură mai scăzută a apei calde astfel încât să nu necesite combinarea cu apa rece. Trebuie menţionat că la o centrală de apartament care prepară atât agent termic cât şi apă caldă menajeră, consumul de gaze naturale este maxim în momentul când se prepară apa caldă.
Înlocuiţi pe cât posibil băile în cadă cu duşuri rapide pentru reducerea consumului de apă caldă şi implicit de gaze naturale. Pentru un duş se foloseşte de 2 sau chiar 3 ori mai puţină apă faţă de o baie în cadă.
Folosiţi capuri de duş low-flow (curgere lentă) sau baterii de cadă cu două trepte de reglare a debitului, pentru reducerea consumului de apă caldă.

Echipamente performante

Înlocuiţi centrala veche neperformantă sau sobele cu o centrală termică cu tiraj forţat şi cameră etanşă de ardere (randament de aprox. 90%) sau cu o centrală termică în condensaţie (randament de aprox. 96%), pentru a obţine o economie de energie de până la 20% sau chiar mai mult.
Folosiţi un termostat de ambianţă care comandă funcţionarea centralei ţinând cont de temperatura setată în camera în care se montează şi care determină o reducere cu până la 25% a costurilor de încălzire.
Montaţi robinete cu cap termostatat pe calorifere pentru a controla debitul agentului termic din radiator în fiecare cameră.
Izolaţi termic pereţii, acoperişul şi ferestrele pentru a reduce cu până la 50% costurile de încălzire.

Pentru informaţii suplimentare puteţi consulta instituţiile cu atribuţii în domeniul energiei:

Organizaţia

Date de contact

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu nr.3, sector 2, Bucuresti, Telefon:021/327.81.74, 021/327.81.00, Fax:021/312.43.65, e-mail: anre@anre.ro, pagina de internet:http://www.anre.ro/

Departamentul pentru eficienţă energetică (în cadrul ANRE)

Sos Cotroceni, nr.4, Sectorul 6, Bucureşti, Telelefon:021/303.38.20, Punct de informare eficienţă energetică, Telefon: 021/303.38.19, e-mail:info.eficienta@anre.ro

Ministerul Energiei

Splaiul Independenţei, nr.202E, Sectorul 6, Bucureşti, Telelefon:021/407.99.21, e-mail:comunicare@energie.gov.ro, pagina de internet: http://energie.gov.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, Telefon: 037/211.14.09, e-mail: info@mdrap.ro, pagina de internet:http://www.mdrap.ro/

Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti,  Registratură şi Informaţii publice Telefon: 021/202.54.26 pagina de internet: http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, Telefon: 021/408.95.00, e-mail:srp@mmediu.ro, pagina de internet: http://mmediu.ro/

Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România

Adresa: Splaiul Independentei, nr. 313, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, FIMM, sala CG 106, sector 6, BUCURESTI e-mail Presedinte:presedinte@aaec.ro E-mail Secretariat: secretariat@aaec.ro E-mail Director:director@aaec.ro Telefon Director: 072/595.45.15, pagina de internet:http://aaecr.ro/

Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie

Intrarea Amzei, nr.2, et 1, ap 2, sector 1, Bucureşti, Telefon: 021/230.00.50, 021/230.32.65, 021/313.84.16 Fax: 4021/313.84.16, e-mail:office@acue.ro, pagina de internet: http://www.acue.ro/

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei

Clădirea Strauss, str.Johann Strauss 2A, etaj 6, sector 2, Bucuresti, Telefon:021/233.88.01, Fax:021/233.88.02, e-mail: office@dfree.org.ro, pagina de internet: http://free.org.ro/

Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie

Str. Vasile Lascar, nr. 5-7, et. 2, of. p. 37, Sector 2, Bucuresti, Telefon:021/315.54.69, e-mail: secretariat@ire.ro, pagina de internet:http://ire.ro/

Fundaţia “Centrul de asistenţă pentru organizaţii neguvernamentale”

Bd.Maresal Averescu nr.17, Pavilion F, et.3, sector 1, Bucureşti, Telefon: 021/223.00.10, 021/223.00.11, Fax:021/223.00.12, e-mail:office@centras.ro, pagina de internet: http://www.centras.ro

Comisia Europeană

Politici Climatice: http://ec.europa.eu/clima/index_ro.htm
Centrul Europe Direct Agora, Oradea , Piata Tineretului 8, Jud. Bihor, Telefon/Fax:025/942.73.98, e-mail:europedirectoradea@gmail.com, pagina de internet: http://www.edoradea.ro

Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, prevede obligaţiile operatorilor economici în legătură cu eficienţa energetică, poate fi vizualizată aici.

Pentru realizarea auditului energetic, lista auditorilor şi a managerilor energetici autorizaţi A.N.R.E. poate fi vizualizată accesând pagina de internet: http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/info-licente-autorizari1387202078/auditori-manageri-energetici1386921160

Societatea noastră a căutat în apropiere o societate autorizat să execute auditul energetic:
Consult Energ SRL
mail: consultenerg@casaeconomica.ro
Tel: 0740 198 036
Tel: 0723 728 365
Fax: 0269 838 997