Logo linking to Home Page

Dreptul la informare

Al clientului final de gaze naturale

Stimate client final, 
Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu SALGAZ S.A. .

Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, SALGAZ S.A. are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii:
- etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;
- ofertele-tip pentru care puteţi opta, după caz;
- contractul corespunzător ofertei alese, după caz;
- preţurile şi tarifele practicate.

Verificaţi înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii:
- identitatea şi adresa furnizorului;
- serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului;
- preţul/tariful aplicabil;
- durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului;
- compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;
- modalităţi de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor şi informaţii privind procedura de soluţionare a plângerilor clienţilor finali;
- penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale.

Furnizorul dumneavoastră SALGAZ S.A. are obligaţia de a vă oferi, la cerere, prin intermediul punctelor unice de contact, un exemplar tipărit al procedurii privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali.

Furnizorul dumneavoastră SALGAZ S.A. este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles.

Dacă nu sunteţi de acord cu modificările anunţate, aveţi dreptul de a renunţa la contract, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare.

Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, România
Număr gratuit: 0800800410; fax: 021.312.43.65
E-mail: info@anre.ro; website:www.anre.ro