Logo linking to Home Page

Declarație privind protecția datelor

 

INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările S.C. Salgaz S.A. în calitate de operatori de date sau, după caz, în calitate de împuterniciți. Prin urmare, urmărim în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

 

„Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Astfel, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite de către legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 679 din anul 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

 

„Prelucrare/ Procesare“ (și derivatele sale) înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul companiei, având următoarele date de contact:

 

Această declarație privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri sau a altor persoane care ne contactează și care ne vizitează precum și ale reprezentanților acestora, se aplică și datelor cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line.

 

Prezenta declarație descrie:

 • scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;

 • motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;

 • durata procesării acestor date;

 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;

 • către cine putem dezvălui datele dumneavoastră personale;

 • transferul datelor cu caracter personal;

 • măsuri de securitate aplicate.

 

 

SCOPURILE, TEMEIURILE PRELUCRĂRII ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În contextul interacțiunii dvs. cu compania, datele dumneavoastră personale, ca persoană fizică, pot fi supuse activităților de prelucrare a datelor. Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

 

1. Dacă sunteți client al companiei noastre:

Furnizarea serviciilor proprii

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate în scopul și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitării drepturilor care decurg din Contract, respectiv în scopul efectuării verificărilor și formalităților aferente încheierii Contractului, executării Contractului, facturării și distribuirii facturilor, schimbului de corespondență în contextul Contractului, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarea oricărui interes legitim al companiei pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea. În această situație ne bazăm pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). În acest caz, temeiul aferent procesării reprezintă obligațiile legale.

Alte scopuri și temeiuri de prelucrare a datelor

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în scopul realizării unor interese legitime ale companiei precum:

 • evaluarea gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la serviciile/ produsele companiei;

 • realizarea de analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale utilizând exclusiv mijloace automate.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență   precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

2. Dacă sunteți reprezentant sau persoana de contact a unui client

Furnizarea serviciilor proprii

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și de gestionarea relației cu clienții noștri.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările clientului și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

3. Dacă sunteți un angajat sau alt colaborator al unui client al companiei

Furnizarea serviciilor proprii

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate din partea noastră. De exemplu, putem utiliza datele personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării serviciilor. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către client. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

4. Dacă sunteți partener de afaceri al companiei

Menținerea relației noastre contractuale cu dvs.

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările pe care le aveți și cu orice alte aspecte relevante legate de serviciile oferite. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe îndeplinirea contractului nostru ca temei al procesării.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt: date de identificare (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență   precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 

5. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener de afaceri

Menținerea relației noastre contractuale cu partenerul nostru de afaceri

Folosim datele personale relevante pentru a ne menține relația contractuală cu partenerul nostru de afaceri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice probleme relevante legate de afaceri. De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim pentru a ne asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat.

Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelucra unele dintre datele dvs. în contextul relațiilor de afaceri pe baza obligațiilor legale sau contractuale. În acest caz, temeiul aferent prelucrării este obligația legală.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partenerul de afaceri. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele, poziția, adresa de e-mail, telefon, fax, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate către companie, de obicei de dvs., după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus.

 

6. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Utilizăm datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, pentru a răspunde întrebărilor şi cererilor Dvs. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a ne îmbunătăţii serviciile noastre şi de a satisface cerintele legale.

 

 

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs., compania vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre).

Dacă furnizați către companie datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați persoanelor vizate modalitatea în care compania intenționează să proceseze datele personale, așa cum este descris în prezenta declarație privind protecția datelor.

 

 

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, compania poate dezvălui datele dumneavoastră către partenerii săi contractuali :

 • pentru îndeplinirea relațiilor comerciale;

 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

 

DURATA PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

 

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, Regulamentul Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces - vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare;

 • dreptul la rectificare - permițându-vă să rectificați datele dvs. personale dacă sunt incorecte;

 • dreptul de a șterge - permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);

 • dreptul la restricții - permițându-vă să obțineți restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de situație);

 • dreptul de a formula obiecții - permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

 • dreptul la portabilitatea datelor - permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit de mașină sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi. Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), vă puteți adresa la sediul nostru din Salonta, str. Ion Creanga nr. 18 sau la adresa de e-mail

La nivelul companiei a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: 

. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem întrebărilor pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

 

 

MĂSURI DE SECURITATE A DATELOR

Compania va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.