Logo linking to Home Page

Date companie

S.C. SALGAZ S.A. este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată în 2002 cu capital public-privat, având un capital social de 3745900 RON.
          Obiectul principal de activitate:
         - furnizarea şi dustribuţia combustibililor gazoşi prin conducte, societatea deţinând licenţele de furnizare şi distribuţie emise de A.N.R.E.:
          - Licenţa nr.1817/04.09.2013 pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale 
          - Licenţa nr.1818/04.09.2013 pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale.

- societatea este autorizată A.N.R.E. şi pentru:
            - proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale (P.D.S.)
            - execuţia sistemelor de distribuţie gaze naturale (E.D.S.) 
            - proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bari (P.D.I.) 
            - execuţia, verificarea şi revizia instalaţilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bari (E.D.I.),

         Aria de desfăşurare este în Municipiul Salonta, Jud. Bihor, S.C. Salgaz S.A. operând un număr de aproximativ 63,5 Km şi deservind un număr de aproximativ 3876 clienți finali casnici și noncasnici.

Structura acţionariatului:

                   -DELGAZ GRID S.A. - 53,83% 
                   -COMTECH CO S.R.L. - 18,95%
                   -CONSILIUL LOCAL SALONTA - 27,22%

Conducerea executivă este asigurată de:
                   -Dl. Ghiţă Adrian – Dir. General
                   -Dl. Pistrițiu Alexandru – Dir. Economic
                   -Dl. Sărăcuţ Sorin – Ing. Şef

Obiectivele societăţii:
          Salgaz S.A. are certificat Sistemul de management al calităţii ISO 9001, a Sistemului de management de mediu ISO 14001, și a Sistemul de management al securităţii ocupaţionale OHSAS 18001. Societatea  şi îşi propune menţinerea şi perfecţionarea acestor sisteme în mod constant.
          De asemenea se urmăreşte dezvoltarea sistemului prin extinderea de reţele şi creşterea numărului de clienți finali.