Logo linking to Home Page

Racordarea la sistemul de distributie

 

Racordarea la sistemul de distributie se realizeaza conform Ordinul nr. 32 din 25 aprilie 2017 cu modificarile si completarile ulterioare.

Actele necesare pentru racordarea la sistemul de distributie sunt urmatoarele:
- Cererea de racordare, click aici pentru a descarca. 
- Ortofotoplan avizat OJCPI
- Plan de situatie si plan de incadrare in zona avizat OJCPI
- Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile
- Copie C.I.
 
Documentele se depun in 2(doua) exemplare la sediul societatii din Salonta, Str. Ion Creanga, nr.18 impreauna cu dovada achitarii tarifului de analiza a cererii care se poate achita la caseria societatii.
 
Tarefele aferente procesului de racordare se pot vizualiza aici.
 

Informatii suplimentare:

 
Modificarile si completarile Ordinului 32/2017:
Lista firmelor autorizate de A.N.R.E.
Lista verificatorilor de proiecte autorizati de A.N.R.E. - click aici.